top of page

Jak myšlenky ovlivňují náš život? Změň své myšlenky a změníš tím svůj svět!

Krásný den milá ženo,


přistihla ses někdy s negativními, nebo zlými myšlenkami? Myslela jsi dopředu na situace v negativním slova smyslu, aniž bys věděla, jak dopadnou? Řekla sis o sobě neprospěšné a negativní věty? Pokud ano, jak dlouho sis tyto negativní myšlenky a věty držela u sebe, v čem ti prospěly a co tě naučily? Je možné, že nad tím takto zatím nepřemýšlíš, a to je v pořádku.

V tomto článku bych ti ráda sdělila, že se nemusíš bát zodpovědět, že míváš i negativní myšlenky, nemusíš se bát přiznat si, že o sobě mluvíš v negaci, protože i já jsem leckdy negativní myšlenky měla a stále se ještě občas naskytnou. I negativní myšlenky jsou pozitivní, ale pojďme si říci, jak si nastavit svou mysl více do pozitiva.

Chci ti ukázat, jak mít těch negativních méně, jak je proměnit v pozitivní, jak vědomě pracovat se svými myšlenkami a proč vnímám práci s naším myšlením jako klíčovou pro osobní růst, sebedůvěru, šťastný život a celkově pro tvůj postoj v životě. Ráda tě dovedu ke změně tvého myšlení a jakým způsobem i ty můžeš změnit své nastavení mysli. Na konci článku najdeš doporučení na knihy seberozvoje a také jeden tip, jak můžeš začít lépe myslet a dělat tak lepší rozhodnutí.

Naše mysl a tělo jsou spojené nádoby. Co do sebe vtáhne naše mysl, může ovlivnit tělo a naopak. Co přijme naše tělo, to může ovlivnit mysl. V obou případech pozitivně i negativně. Souhlasíš s tímto tvrzením? :)


Naše myšlenky zcela jistě ovlivňují náš život.


Věříš jako já, že naše myšlenky ovlivňují náš život? Věříš také tomu, že naše myšlenky formuji naši budoucnost? Pokud s tímto tvrzením souhlasíš, jakým způsobem si své myšlenky ovlivňuješ, jak si tvoříš svou realitu a svou budoucnost? Vytváříš si přesně ty myšlenky, které chceš mít?

Jedině tehdy, pokud změníš své myšlenky, můžeš vytvořit změnu.


Je úplně v pořádku, pokud ses teď na chvíli zamyslela, popravdě to byl můj záměr. Přála bych si, aby sis udělala pohodlí a uvědomila si své myšlenky během tvého dne. Jaké byly? V jakých situacích? Každý den máme dle vědeckých informací 60-70 tisíc myšlenek. Je jen na nás, jaké myšlenky si vytvoříme a kterým budeme dávat naši pozornost a zesilovat je. Pokud jsi předtím potvrdila souhlas na mé otázky, tak bych ti i ráda sdělila skutečnost, že 95 % našich myšlenek jsi dnes pravděpodobně měla stejných jako včera. Je tomu tak? Pokud tedy chceme jakoukoli změnu ve svém životě, musíme začít u našich myšlenek a změnit je.


Způsob, jakým myslíme, ovlivňuje naši osobnost, vytváří nás samé, vytváří naši osobnost.


Nastavení myšlení vyžaduje trénink, úsilí a čas.

Prozradím ti o sobě, že jsem žena, co na všem již několik let hledá to pozitivní a přistupuje i k negativním věcem v pozitivním slova smyslu. Jsi takovou ženou i ty? Pokud ne, tak proč? Co ti brání v tom, nastavit si své myšlenky ve tvé hlavě? Co ti pozitivní myšlenky přináší, co ti přinesou do budoucna? Toto nastavení jsem si osvojila tréninkem mysli a sebepoznáním. Vím, jaký vliv může mít na náš život a právě díky tomu ho chci probudit i v tobě. Vím, že tam v tobě je. Mojí ambicí je ti pomoci ke změně myšlení tak, aby sis osvojila myšlenky prospěšné a uměla pracovat s těmi, co tak úplně nejsou. Mým cílem v tomto článku je, aby sis po přečtení začala vědomě uvědomovat své myšlenky během dne, aby sis je dokázala ovlivnit či změnit. Z mého pohledu je žádoucí toto nastavení objevit a zároveň tento postoj vědomě s každou situací v životě trénovat, posilňovat a upevňovat.



Nastavení hlavy a myšlenek je nekončící proces, nicméně je naší zodpovědností, dostat se do určité úrovně tak, aby ses kdykoli mohla odrazit od svého, již vytvořeného, základního pevného bodu. Vím a také pevně věřím, že už to víš i ty, nebo si to jen potřebuješ připomenout. Dokud budeme mít pořád dokola ty stejné myšlenky, žádná změna nenastane.


„Negativní postoj nám těžko vytvoří pozitivní přístup. Abychom dosáhli pozitivního řešení, musíme někde vzít pozitivní základ. „


Stejné myšlenky=stejné rozhodování=stejné chování=stejné zkušenosti=stejné emoce.


Pokud budeme tvořit stále stejné myšlenky během dne, budeme se stále stejně rozhodovat, a to povede ke stejnému chování, které vyvolá tu samou zkušenost z které budeme mít ty stejné emoce a takhle stále dokola. Pokud svoje myšlenky nezačneš měnit, tak se ani nic v tvém životě nezmění. Pojďme si to říci ještě jednou, aby to bylo zřejmé.


Se stejnými myšlenkami se opravdu budeš stále stejně rozhodovat, to bude vytvářet stále ty stejné vzorce chování, které povedou k těm samým zkušenostem, které už máš a ty vytvoří ty stejné emoce, pozitivní i ty negativní. Doporučuji si tuhle dovednost osvojit a denně na ní pracovat. Tento postoj si každá z nás může osvojit, natrénovat, může se to v tobě postupně zrodit! Nikdo neříká, že je to vždycky jednoduché, ale stojí to za to! Jdeme se na to podívat hlouběji.


Jak teda začít měnit své myšlenky?

V dnešní moderní a uspěchané době je na nás vyvinut obrovský tlak informací.

Jsme přehlcené informacemi, co je dobré a co ne, co bychom dělat měly a co zase ne.

Všechny víme, že by bylo dobré myslet pozitivně a být optimistické, smát se a radovat.

No, ale jak na to? Jak to udělat? Co, když mi stále nejde naladit se na pozitivní myšlení?


Říkáš si: Mám v sobě tolik emocí, pocitů a dějí se mi různé věci s kterými si kolikrát nevím

rady, někdy nevím, jak najít něco pozitivního a hezkého na situaci, která je bolestivá.

Zažívám v životě problémy i strasti. Jak se mám na všechno dívat pozitivně a optimisticky.


Jak mám v těchto situacích myslet pozitivně?
Jak myslet pozitivně v situacích, které jsou problémové, které jsou bolavé?


Říkáš si někdy přesně tohle? Rozumím ti a naprosto. Je to jen o tvé hlavě, je to jen o tobě.

Některé situace vyžadují více úsilí, více zkušeností s prací sama sobě, někdy změnit postoj,

myšlenky, nastavení opravdu nejde hned na lusknutí prstu, ale zároveň tu jsou situace,

z kterých rázem můžeš přejít na pozitivní myšlení.

Jsou to ty situace, ze kterých umíš vyjít rychleji tím, že budeš nastavená do pozitivnější role.

Těchto situací v běžném životě zažíváme i denně několik, těmito situacemi začni. Vědomě

pozoruj své myšlení, trénuj svou mysl hrou, zkoumej, jak se k určitým situacím během

dne stavíš. Jaké myšlenky tě napadají, zapisuj si je. Ano, bude to stát ze začátku trochu více

práce, tvého času a úsilí, ale věř mi, že jakmile si své myšlenky uvědomíš, ráda je v důsledku

změníš. Některé jsou opravdu zbytečné, jiné můžeme úplně vytěsnit, některými se nemusíme

zabývat hodiny a hodiny a spoustu jich můžeme nahradit či úplně změnit. Zapisuj si po dobu

jednoho měsíce své myšlenky každý jeden den. Pokud chceš, ozvi se mi potom s jakými

myšlenkami ses potýkala, jaký z toho budeš mít pocit a můžeme se na to společně podívat.

Až tyto situace hravěji zvládneš, budeš silnější na ty více bolestivé a na ty problémy,

které potřebují větší prostor. Proto je nutné začít u těch malých milníků, a to jsou myšlenky,

které máme denně v každodenním životě.


Dej si čas a dopřej si prostor a klid.


Nevím, co se ti aktuálně v životě děje a k čemu by si potřebovala zaujmout pozitivnější postoj

a začít produkovat pozitivní myšlenky. Zda je to sama k sobě, ke své práci, k lidem kolem

sebe, k rodině, ke svému podnikání či celkově začít přemýšlet jinak o svém životě, a nebo

dokonce udělat velké rozhodnutí či změnu ve svém životě. Jedno vím jistě, už tu byl, nebo je

někdo, kdo to ve stejné či velmi podobné situaci jako jsi nyní ty, dokázal. Co ti mohu

doporučit je, vzít si ze všech těch dostupných informací jednu věc a tu aplikovat ve svém

životě. Nevytvářej na sebe velký tlak, dej si čas a prostor zaktivovat v tobě pozitivní vibrace.

Jedno doporučení dostaneš na konci článku i z mé strany. Pokud tě napadají jakékoli jiné

dotazy, otázky, kontaktuj mě.

Mysl každého z nás má schopnost tvořit náš svět, neboť podle toho, jak myslíme, se náš život mění. K sobě, ke svým myšlenkám, ke svému životu ses do této situace nějak chovala. Pokud chceš změnu, začni ji vytvářet ihned a postupně. Náš mozek se vyvinul tak, aby odhaloval problémy a je vycvičený v tom, najít je, když je hledá. Ve všem můžeme najít nějaký problém, když ho hledáme. Současně ve všem můžeme najít to dobré, když to skutečně budeme chtít najít. V běžných situacích trénuj, co je na dnešním dni hezké, co ti přinese, s kým se potkáš, co vytvoříš, jaké hezké věci zažiješ, co uděláš, uvaříš, kam se půjdeš projít.

Jak funguje náš mozek?

Lidský mozek nevznikl primárně proto, aby produkoval štěstí. Náš mozek byl stvořen, aby

zajistil naše přežití. Proto je nezbytně nutné začít svůj mozek ovládat a řídit si ho, podle sebe.

V dnešní době nás už nehoní mamuti a nehrozí nám tato nebezpečí. Látky podporující radost

(dopamin, serotonin a oxytocin) se uvolňují jen v malých dávkách a rychle je spalujeme.

Vypouštění hormonů štěstí můžeme ale stimulovat, skvělá zpráva!


Jak na to? Tréninkem mysli, uvědoměním myšlenek i pocitů, emoční inteligencí a vědomé práci s myšlenkami.


Růstové a fixní myšlení.

Slyšela jsi o něm? Růstové a fixní myšlení hraje obrovskou roli v našem životě.

Níže ti ukážu příklady, které specifikuje fixní a růstové nastavení. Sama si odpověz, v čem se

vidíš více. Věřím, že toto zařazení ti lépe pomůže pochopit, jak funguje naše mysl, jak nám

každodenní život ovlivňuje a více uvěříš v to, že si sama můžeš volit své myšlenky a pracovat

s nimi, potažmo vědomě pracovat s celkovým svým mindset nastavením.


Fixní myšlení:

 • KARTY NAŠEHO ŽIVOTA JSOU ROZDANÉ. Lidé často věří, že talenty, kreativita, optimismus, inteligence, houževnatost, píle apod. jsou vrozené, dané, hotové a nelze je během života moc měnit.

 • MYSLÍM SI, ŽE NEMÁM VLIV NA SVŮJ ŽIVOT A SPOLÉHÁM SE NA SYSTÉM, NA OSTATNÍ, PROSTĚ NA TO, ŽE TO NĚJAK DOPADNE. Oddání se.

 • ČASTO SE CÍTÍM JAKO OBĚŤ OKOLNOSTÍ.

 • NEGATIVNÍ POHLED NA SEBE, NA ŽIVOT, NA OSTATNÍ.

 • VŠE JE PŘEDEM DANÉ, JE TO VROZENÉ, MÁM TO V GENECH, TAKOVÝ PROSTĚ JSEM, TAKOVÁ JSEM SE NARODILA A ZMĚNIT NĚKTERÉ VĚCI NEMŮŽU.

 • MÁM DANÉ VLASTNOSTI, JSEM TAKOVÁ OSOBNOST A BASTA FIDLI, NIC S TÍM DĚLAT NEMOHU, PROSTĚ SE NEMŮŽU JEN TAK ZMĚNIT.

 • VYHÝBÁM SE VÝZVÁM A NEVYNAKLÁDÁM NIKAM MOC ÚSILÍ, VYHÝBÁM SE TLAKU, STRACHU. V POHODLÍ JE MI PŘECI HEZKY.

 • SNADNO SE VZDÁVÁM, VŠECHNO STOJÍ MOC ČASU A PRÁCE I PENĚZ.

 • ÚSPĚCH JE URČITĚ PODVOD, ONI MĚLI ŠTĚSTÍ.


Poznala ses v něčem? Pokud ano, pojď se semnou podívat ještě na nastavení růstového myšlení a věřím, že i v něm se najdeš.


Růstové myšlení:


 • VĚŘÍM, ŽE KAŽDÁ MÁ NA NĚCO VROZENÝ TALENT A VLASTNOSTI, KTERÉ MŮŽEME ROZVÍJET I MĚNIT, VYLEPŠOVAT VLASTNÍ PÍLÍ A VYTRVALOSTÍ. SPOUSTA VĚCÍ SE DÁ BĚHEM ŽIVOTA NAUČIT A OVLIVNIT SVÝMI MYŠLENKAMI, POSTOJEM, ÚSILÍM.

 • PŘIJÍMÁM ZODPOVĚDNOST ZA SVŮJ ŽIVOT, MÁM HO PEVNĚ VE SVÝCH RUKOU A MÁM TEN NEJVĚTŠÍ VLIV NA SVŮJ ŽIVOT. VĚCI SE DAJÍ MĚNIT, OVLIVNIT A NIKDO JINÝ ZA MĚ NEROZHODUJE. JE NA MNĚ, JAK SE K VĚCEM POSTAVÍM A JAK SI OVLIVNÍM SVÉ MYŠLENKY, ČINY, ŽIVOT.

 • MÁM POZITIVNÍ POSTOJ A POHLED NA SEBE I OSTATNÍ. VĚŘÍM, ŽE NÁŠ POTENCIÁL JE NEOMEZENÝ A LZE JEJ BĚHEM ŽIVOTA ROZVÍJET. PŘEJI ÚSPĚCH DRUHÝM, NEZÁVIDÍM, ALE INSPIRUJI SE.

 • MŮŽEME VŠE, CO CHCEME, JE TO JEN NA NÁS, ČEMU UVĚŘÍME. NEZŮSTÁVÁM STÁT NA MÍSTĚ.

 • MÁM TOUHU NA SOBĚ PRACOVAT A RŮST, VÍM, ŽE MĚ PRÁCE A USÍLÍ NA SEBEROZVOJI DOVEDE K LEPŠÍM VÝSLEDKŮM. VÍM, ŽE ZA VŠÍM JE PRÁCE, OCHOTA, USÍLÍ, ENERGIE, NE ŠTĚSTÍ.

 • VÍM, ŽE POKUD SELŽU, ZASE VSTANU, ALE NEBUDE MĚ TO DEFINOVAT A NEZASTAVÍ MĚ TO. UČÍM SE ZE SVÝCH CHYB I Z CHYB OSTATNÍCH.

 • VÍM, ŽE MOHU SVÉ SCHOPNOSTI I VLASTNOSTI ROZŠÍŘIT A HLEDÁM CESTY, NIKOLI VÝMLUVY. NESPOLÉHÁM SE NA OSTATNÍ, ŽE ZA MĚ NĚCO UDĚLAJÍ, NESPOLÉHÁM SE NA SYSTÉM. TVOŘÍM SI SVOU REALITU.


Pravděpodobně ses našla nyní více v jednom typu myšlení, je to tak? Nezapomeň tedy na to,

že svým myšlením vytváříme svá vnitřní přesvědčení, na základě, kterých se pak každý den

rozhodujeme a vnímáme realitu. Naše myšlení má velký vliv na kvalitu našeho života a na náš

pocit spokojenosti. Každý máme na výběr mezi růstovým a fixním myšlením. V každém

okamžiku jsi jedno jediné rozhodnutí od změny svého myšlení a tím od svého života.


Pro jaké nastavení myšlení se tedy rozhodneš? :)


„Ať už si myslíte, že něco dokážete, nebo si myslíte, že to nedokážete, v obou případech máte

pravdu.“ Henry Ford


Na konec článku mám pro tebe dvě otázky, které si polož každý jeden den a uvidíš, jak se tvé nastavení mysli bude pomalu měnit k obrazu tvému. Tvoje mysl je jen tvoje, je tedy pouze na tobě, zda s ní budeš spolupracovat a co vše ji dovolíš.


Stvořila sis dneska svůj den podle sebe?
Nastavila sis přesně ty myšlenky, které jsi chtěla mít?


Pokud ne, tak tomu ještě dostatečně nevěříš, že je to vůbec možné a kvůli tomu sis na to nedala ani čas, v pořádku. Podíváme se na to znovu společně v dalším z našich setkání. Pokud sis svoje myšlenky dnes stvořila a ovlivnila, chci ti pogratulovat. Jsi v tuhle chvíli na správné cestě ovlivnit si svůj život.


Teď už na závěr doporučení z mé strany, které můžeš hned dnes aplikovat ve tvém životě a já

jdu do toho s tebou samozřejmě. Trénování mysli není nikdy dost. :)


Tip:

• Všímejme si maličkostí.

Vyhraďte si třikrát denně po dobu 90 dnů jednu minutu, během níž budete hledat něco pozitivního. Mozek tím natrénujete na to, aby hledal to pozitivní, Jakákoliv pozitiva, jedno jak velká, vytvoří cestu, která hledá a očekává další kladné věci.


Můžete vyzdvihnout a ocenit cokoli! Tolik maličkostí i velkých událostí denně, za které můžeme být vděční a najít pozitivní myšlenky, tak se rozhlédněme kolem sebe.

• Nenechme se strhnout/vliv vašeho okolí.

Je někdy "těžké" vidět pozitivně, když lidé kolem nás mají špatnou náladu a negativní myšlenky, které opakují nahlas a dost často z nich jde i negativní energie. Naše energie se s touhle negací velmi rychle propojí, pokud nebudeme trénovat nastavení mysli i naší energii denně! Máme na výběr změnit naše myšlení i okolí kolem sebe.


Pokud tě zajímá více informací k tématu vědomá práce s myslí, doporučuji ti dvě knihy: Myšlením k bohatství od autora Napoleona Hilla a Nastavení mysli od autorky Carol Dweckové. Tomuto tématu se budu dále věnovat a také mě můžeš kontaktovat pro osobní konzultaci či poznávací video hovor. V dalším článku na téma mindset si povíme něco k tématu: Práce s podvědomím a vědomím a také si můžeš již 1.12. stáhnout E-book na téma Myšlením k úspěchu, štěstí a hojnosti.


Budu se na tebe těšit!

S láskou,

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Retinol

Comentarios


bottom of page