top of page
Vyhledat

Kouč jako "fenomén", aneb vlastní síla myšlení

Kouč jako „fenomén“? Setkala ses někdy s koučem? Podle čeho si vybíráš kouče? Jaké hodnoty u něj hledáš? Lze kouče vůbec vnímat jako fenomén? Jaký vliv má kouč na naše myšlení?


Kouč jako „fenomén“? Setkala ses někdy s koučem? Podle čeho si vybíráš kouče? Jaké hodnoty u něj hledáš? Lze kouče vůbec vnímat jako fenomén? Jaký vliv má kouč na naše myšlení?

Napadá mě otázka, zda kouče, příp. koučink lze vůbec vnímat jako fenomén anebo je to předimenzovaný pojem, se kterým se můžeme v současné době setkat snad ve všech odvětvích. Koučink je opravdu krásný nástroj, ovšem za předpokladu, že je správně pochopen, uchopen a předáván dál. Kouče můžeme chápat „pouze“ jako zprostředkovatele tohoto úžasného nástroje.
„Jsem koučka, která se zabývá celostním koučinkem. Kladu důraz na to, že člověk na sobě musí pracovat komplexně, nelze řešit pouze jednu určitou oblast. Domnívám se, že vše se vším souvisí. Mám za to, že koučinkem lze vyřešit mnoho starostí, problémů, zvládnout krize, urovnat si myšlenky a jít si za svým snem přímou cestou.“

Co v Tobě vzbuzuje slov fenomén? Je to něco mimořádného, úžasného, neopakovatelného, pozoruhodného nebo možná neuchopitelného či nemožného. Myslím si, že v době, ve které žijeme je kouč, potažmo koučink považován za fenomén. Za moderní fenomén. Dovolím si to. Můžu to napsat, neboť jsem prošla koučovacím procesem jako klient, zažila jsem na vlastní kůži tu moc koučinku, a velkou sílu toho, jakou roli hraje osoba kouče.

Musím přiznat, že jsem dlouho zvažovala, zda já sama můžu být koučem. Zda vůbec na to mám, a zda můžu druhému něco předat anebo mu nějak pomoci. Domnívám se, že kouče lze považovat za fenomén. A co je na tom krásné? Každý kouč je jiný. Žádný kouč není stejný. Odlišují se. Osobností. Individualitou. Autenticitou. Upřímností. Zkušeností. Pohledem na svět.


Kouč se stává fenoménem.

Kouč je vynikajícím specialistou dominující určité oblasti.

Kouč je fenomén tak silným, jak je silná jeho osobnost.

Co tím vším chci sdělit?

Kouč může druhému pomoci de facto s čímkoliv. Podmínkou však je, že druhý člověk, resp. klient musí sám opravdu chtít. Žádný dobrý kouč nemůže změnit život druhého. Každý z nás je jedinečný, má odlišné problémy a nachází se v jiné životní fázi či v různé etapě na své vlastní cestě životem. Domnívám se, že v oblasti koučinku, nemůže existovat konkurence. Jsem koučem, který nepovažuje ostatní kouče za svou konkurenci. Proč? Jak už jsem uvedla, každý z nás je jedinečný, nikdo není stejný, každý se v něčem odlišuje, stejně tak každý kouč je jiný, každý pracuje jinak a určitými specifiky se odlišuje od dalšího kouče. A ne každý kouč je pro každého.

Jak může kouč ovlivnit naše myšlení?

Domnívám se, že kouč má nesmírnou moc a sílu vést druhého. Ovšem pozor, v žádném případě toto nezaměňovat za manipulaci. Dobrý kouč je schopen vést druhého tak, aby to vyhovovalo klientovi. Kouč má obrovské možnosti, jak pracovat s klientem, aby ho naučil jak urovnat svoje myšlenky a poznal to, kdy myšlenky ovlivňují jeho hlavu, a dokázal to, aby klient získal kontrolu nad svým myšlením.

Závěrem…

Smyslem těchto řádků je to, že ne každý kouč Ti může pomoct. Myslím tím to, pomoct tak, jak Ty zrovna potřebuješ. Je to dáno tím, v jaké fázi vývoje se nacházíš. Proto důkladně vybírej vhodného kouče. Buď si vědoma toho, že kouč má k dispozici spoustu metod, nástrojů a technik, jak vést koučink. Dobrý kouč dokáže potlačit svoje ego, a dopřeje Ti pocit, že jsi důležitá. Je podstatné myslet na to, že koučink je pro Tebe, a hlavně o Tobě.

Kouč vede strukturu koučovacího rozhovoru.

Kouč zná a umí správně použít techniky.

Klient rozhoduje o tom, jakým směrem se rozhovor ubírá.

Těším se příště.


S láskou,

Martina


13 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page