top of page

Paušální daň je dobrou volbou

V prosinci přichází čas zhodnotit, jakou strategii zdanění zvolit pro další rok. Zastávám názor, že daně je potřeba platit pouze v té nejnutnější nutné zákonné výši. Ale je třeba si zvolit správný postup. Odsuzuji všechny postupy, které by vedly k neoprávněnému snížení vyměřovacího základu pro výpočet daně!


Nastíním základní možnosti uplatnění nákladů při zdanění příjmů z podnikání.

  1. Výdaje uplatněné v paušální výši až 40%, 60% a 80%. Tuto možnost si vybírají začínající podnikatelé s příjmy cca do 400 000 Kč nebo řemeslníci. Podnikatelé mohou být i plátci DPH.

  2. Výdaje uplatněné ve skutečné výši. Uplatňují je podnikatelé, kteří nakupují a dále prodávají. Nebo také podnikatelé, kteří mají vysoké náklady na své podnikání - zaměstnávají další osoby, mají prvovýrobu, pronajímají si zařízení nebo prostory atd. Při tomto postupu lze využít široké škály možných nákladů podle zákona o daních z příjmů (můžete se podívat zde § 25 ZDP) .


Dalším postupem je sestavení daňového přiznání a stanovení daně k placení.


Od roku 2021 mají podnikatelé novou možnost využít PAUŠÁLNÍ DAŇ. Jedinou povinností při vstupu do tohoto režimu je sledovat své příjmy pro překročení limitu, kdy se z vás stane plátce DPH (1 mil. Kč). Podnikatel nemusí posílat daňové přiznání (pokud se nestala některá ze situací dle zákona) ani předkládát přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu.


Kdo může vstoupit do režimu paušální daně?

  • ten kdo má příjmy z podnikání nepřevyšující 1 000 000 Kč, do těchto příjmů se nezapočítávají příjmy od daně osvobozené,příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně např. dohody o provedení práce,

  • má pouze příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy, pokud celková výše těchto příjmů nepřesahuje 15000 Kč,

  • není plátcem daně z přidané hodnoty a nemá registrační povinnost k dani z přidané hodnoty, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby, a

  • není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti.

Tak to říká zákon,ale já to zkusím trochu polidštit. Do režimu paušální daně může v klidu vstoupit každý podnikatel, který má příjmy z podnikání do 1. mil. Kč za rok a není plátce DPH, nemá žádné příjmy ze zaměstnání kromě dohody o provedení práce a příjmy z nájmů nejsou vyšší než 15 000 Kč.

Další otázkou je, komu se tento režim vyplatí?

  • každému, kdo nechce řešit papírování ani úřednickou birokracii a platit si účetní

  • každému, kdo neuplatňuje při snížení daňového základu úroky z hypotéky, zaplacené příspěvky na životní pojištění a penzijní připojištění, ani daňové zvýhodnění na dítě, školkovné nebo jinou daňovou slevu

  • má vyšší příjmy než 620 000 Kč a nemá řemeslnou živnost

Jako dobrou pomůcku jsem nalezla na tuto kalkulačku.

Abych to trochu odlehčila, tak vám povím, kolik vás tahle sranda bude stát. Měsíční platba paušální daně je pro rok 2021 částka 5994 Kč, která se celá posílá finančnímu úřadu. Ten ji rozdělí na platbu zdravotního pojištění, sociálního pojištění a daň ve výši 100 Kč. Za rok zaplatíte 71 928 Kč ať vyděláte jen to nebo 1 000 000 Kč.

Jak už jsem uvedla, do příjmů ve výši 620 000 Kč zaplatíte na pojistných a daních méně, než je paušální daň. Ale doporučuji zohlednit i čas strávený účetní evidencí (třeba že jednoduchou), podkladů pro daňové přiznání a cenou za účetní služby. Můj osobní názor je, že paušální daň se vyplatí už od mnohem nižších příjmů. Když nebudete platit paušální daň, uspoříte totiž částku ve výši 6300 Kč +. cenu za účetní a daňové přiznání (cca 3 000 Kč).

Upozorňuji, že pro rok 2023 a další budou všechny sumy a částky rozdílné!


Do kdy se musíte rozhodnout? Do 10. ledna 2022!

Do tohoto data musíte předat finančnímu úřadu Oznámení o vstupu do paušálního režimu. K pozdějším oznámením se nepřihlíží a budete si muset celý rok počkat. A stejně tak, pokud do paušálního režimu vstoupíte, není moc možností, jak z režimu lehce vystoupit. Prostě to nejde jen tak vzít zpět. Zákon uvádí situace, kdy je možné z režimu vystoupit nebo kdy vám režim automaticky končí. TAkovou situaci doporučuji konzultovat s účetní.

Máte-li hrůzu z úřadů a nechcete řešit papírování je pro vás paušální daň dobrou volbou!


Vaše Edita


5 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Retinol

Comments


bottom of page